سه شنبه , ۴ مهر ۱۴۰۲
خانه / مقالات (صفحه 2)

مقالات

انتخاب کفش ورزشی مناسب

اين جمله را بارها شنيده ايم كه «پا قلب دوم بدن انسان است» براي سالم ماندن پا مهم ترين نكته استفاده از كفش مناسب و مخصوص هر فعاليت است، چرا كه هر فعاليتي نيروهاي مختلفي به پا وارد مي آورد كه اگر اين نيروها به وسيله كفش مخصوص به خوبي ...

بیشتر بخوانید »

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در واﻟﯿﺒﺎل

ﺗﻐﺬﯾﻪ در زﻣﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران ﺟﻮان واﻟﯿﺒﺎل ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ از رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات در ﺧﻼل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ورزﺷﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻋﻀﻼﻧﯽ دارﻧﺪ . اﯾﻦ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ...

بیشتر بخوانید »

لیبرو (Libero)

در والیبال، لیبرو (Libero) به بازیکنی متخصص در دفاع گفته می شود. پست تدافعی لیبرو در والیبال اصلا” از همان پست لیبرو در ورزش فوتبال گرفته شده است. پستی که توسط فرانس بکن بایر (Franz Beckenbauer) بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال آلمان در دهه هفتاد میلادی شکل پیدا کرد و ...

بیشتر بخوانید »

اهداف سرد کردن بدن بعد از تمرین (cool down)

اهداف سرد کردن بدن بعد از تمرین (cool down) : دو هدف اصلی سرد کردن بدن بعد از فعالیت های ورزشی عبارت است از : ۱٫ هنگام سرد کردن و تمرین بازگشت به حالت اولیه سطح اسید لاکتیک عضله و خون سریع تر از هنگام استراحت کاهش می یابد بنابراین ...

بیشتر بخوانید »

شعر

شعر زیر تقدیمی خانم فرنوش اشرفی ۱۵ ساله یکی از هنرجویان آکادمی والیبال ققنوس به مربی خود خانم مقدم می باشد. پنجه و سرویس و ساعد را به من آموختی          مهربانی را چو شمعی در دلم افروختی      تندرستی و طراوت را به قلبم دوختی             درس خوب ...

بیشتر بخوانید »